Tedavi ve Terapiler

 • Aynalı Oda’da Crowell Uygulaması Eşliğinde Bebek ve Çocuk Psikiyatrik Değerlendirmesi
 • Ergen Psikiyatrik Değerlendirme
 • Çocuk Psikoterapisi
 • Ergen Psikoterapisi
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT)
 • Çocuklarda EMDR Terapisi
 • FLASH EMDR
 • Oyun Terapisi
 • Aile Danışmanlığı
 • Anne- Baba eğitimi
 • Güvenli Bağlanma Eşliğinde Uyku Eğitimi
 • Psikofarmakoterapi (İlaç Tedavisi)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)