Psikolojik ve Psikometrik Testler

 • Moxo Dikkat Testi
 • WİSC-R Zeka Testi (Wechsler Çocuklar için Zeka Testi)
 • AGTE Gelişim Testi ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Testi
 • Crowell Yöntemi ile Değerlendirme Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Otizm Erken Tanı ve Tarama Testi
 • Otizm Değerlendirme Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleşme Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Tematik Algı Testi (Çocuklar icin)
 • KDSADS-PL (Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi)
 • Çocuklar için Depresyon Ölçeği